2009
10.05

Det er i skrivende stund 12 timer igjen av ByLAN 2009, og vi håper at dere deltagere har hatt det like gøy som oss i NetCrew har hatt. Årets nett har fungert glimrende, og trafikken går så det suser! Det er til nå overført drøye 72 Tb (terabytes) til og fra Internett, og bildet under viser trafikkflyten i nettet det siste døgnet.

ByLAN 2009 Internett Trafikk

Vi i NetCrew hadde aldri klart å bygge et så robust, stabilt og hurtig nett som det vi har i år, uten hjelp fra våre sponsorer. Vi vil rette en stor takk til de som har vært med å bidra – vi hadde aldri klart det uten dere!

En spesiell takk rettes til;

  • NextGenTel for leveranse av fibersamband og nettkapasitet på 2Gbps.
  • Discovery Distribution for donasjon av et Cisco 6509 Chassis – som ble hjertet i årets nett.
  • INS Communication for leveranse av 10Gig optikk og fiberpanel.
  • Datametrix for lån av supervisor- og interface kort, samt diverse tekno-snop til kjernenettet.
  • Alcadon for all fiberkabling.

Vi vil også takke alle som har stilt sine egne eiendeler til disposisjon under arrangementet – alle har vært med å bidra, med stort og smått, og dette vitner om et flott samhold og felleskap.

Ingen kommentarer.

Kommentering er lukket.